Vosselarestraat 20, 9850 Landegem
directie.wilgennest@deinze.be
secretariaat.wilgennest@deinze.be
09 321 92 65
0498 52 89 65


Visie

 

SCHOOLVISIE

 

Onze dorpsschool wil kinderen optimale vormingskansen en kwaliteitsvol onderwijs bieden, zodat ze kunnen opgroeien tot gelukkig, positief en kritisch denkende jongeren.

Zorgzaamheid dragen wij hoog in het vaandel. Daarom zetten wij ons zeer sterk in op de ontwikkeling van elk kind binnen zijn eigen referentiekader.

Wederzijds respect ligt ook aan de basis van onze schoolvisie, die op die manier beantwoordt aan de universele rechten van de mens en in het bijzonder aan de rechten van het kind.

Op onze school zijn kinderen gelijkwaardig, wat inhoudt dat alle jongens en meisjes ongeacht hun afkomst of overtuiging welkom zijn en ook op gelijke voet worden behandeld.

De openheid van de school is noodzakelijk om tot school te komen.
Ouderparticipatie is een meerwaarde, willen we iets betekenen met onze school voor onze leerlingen in deze snel groeiende maatschappij.
Ons team is bereid om samen te werken en te communiceren met iedereen die een nuttige bijdrage kan leveren voor de ontwikkeling van onze kinderen, leerkrachten en ouders.

Al deze doelstellingen vormen de eigenheid van onze school. Om deze doelstellingen te bereiken stemmen wij ons beleid af op onze schoolvisie.