Leer- en leestips

 

“We moeten eerst leren hoe we moeten leren… eer we kunnen leren!”

“Lezen is voor de geest wat sport is voor het lichaam.”

Enkele TIPS-WEETJES om nog beter te leren - lezen!

eerste graad
Tip
Schooltas maken: stappenplan
! maak je schooltas eerst helemaal leeg
! steek dan de dingen erin die je altijd nodig hebt (pennenzak,…)
! stop je gemaakte huistaak/ je leesboek in je schooltas
! vergeet de speciale dingen niet: zwemgerij, centjes,…
! maak ’s avonds steeds je schooltas, als afsluiting van het huiswerk. Dat kan in alle rust gebeuren en zit je nog in de juiste sfeer.

tweede en derde graad
Tip
Schooltas maken: stappenplan
! maak je schooltas eerst helemaal leeg
! steek dan de dingen erin die je altijd nodig hebt (pennenzak,…)
! kijk in je schoolagenda welke lessen je morgen hebt en stop al deze boeken en schriften in je schooltas
! vergeet de speciale dingen niet: zwemgerij, centjes,…
! maak ’s avonds steeds je schooltas, als afsluiting van het huiswerk. Dat kan in alle rust gebeuren en zit je nog in de juiste sfeer.

eerste graad
Tip
Lees je kinderen voor
Voorlezen helpt bij het begrijpen van woorden en vergroot de woordenschat. Hoe meer woorden een kind kent, hoe sneller het kind begrijpt wat het leest en hoe toegankelijker het lezen/leren wordt.
Zoek met uw kind een prentenboek of voorleesverhaal uit dat het zelf leuk vindt.
Tijdens het voorlezen laat u af en toe een stilte vallen. Op deze manier krijgt uw kind de ruimte om te reageren of iets toe te voegen.
Wanneer uw kind het leuk vindt, laat het dan zelf af en toe een stukje voorlezen. U kunt dat bijvoorbeeld doen nadat u hetzelfde stuk al een keer heeft voorgelezen.

tweede en derde graad
Tip
Richt een vaste studieplek in
! Hou sterke afleiders op een afstand. Zorg voor rust. Schreeuwende posters, gadgets, computer, TV, … leiden de aandacht af!
! Reserveer een VASTE hoek/plek in huis waar huiswerk gemaakt wordt. Zo kan je ook een werkboek makkelijker laten liggen. Een vaste huiswerktafel zorgt ervoor dat je meer in ‘leerstemming’ komt en zo stijgt je concentratie!
! Zet bij voorkeur een raam open: een frisse en verluchte kamer zorgt voor extra zuurstof! Zorg voor een voldoende NATUURLIJKE lichtinval.

tweede en derde graad
Tip
Er is voor alles een tijd
! Kies samen met je ouders een VAST BEGIN – EN EINDUUR. Dat helpt ‘trage-op-gang-komers’ en worden dagelijkse discussies vermeden. Als je elke dag op hetzelfde tijdstip studeert, helpt dat jouw hersenen om er op voorbereid te zijn.
! Als je steeds op een vast tijdstip werkt dan wordt huiswerk maken sneller een gewoonte. En gewoontes maken het leven eenvoudiger.
! Heb je soms een woordje uitleg nodig… spreek met je ouders een moment af waarop je beiden wat tijd kunt vrijmaken.

eerste en tweede graad
Tip
Breng regelmaat in het lezen en zorg voor voldoende leesvariatie
Verleid je kind door volop leesmateriaal in huis te hebben dat past bij de leesvaardigheid en de leeftijd van je kind. Beperk dit leesmateriaal niet enkel in de slaapkamer maar bied het ook aan in de auto, de badkamer, de woonkamer,…
Lezen kan je OVERAL doen: recepten, reclame, borden langs de weg, menukaart,… Laat je kind de tekst voorlezen en prikkel het om informatie te zoeken!
Stel een leeskwartiertje in voor het ganse gezin. Spreek een moment af waarbij broers/zussen/ouders allemaal 15’ lezen. Probeer hier een vast tijdstip voor te zoeken.
Zien lezen doet lezen …

derde graad
Tip
Een plan om je Frans te studeren
! Verdeel je woordenschat in groepjes van 5 woorden.
! Lees de woordjes (en hun vertaling) 3 maal luidop.
! Dek de Franse kolom af en vertaal mondeling. Daarna dek je de Nederlandse kolom af en schrijf de vertaling 1 maal op. Controleer en verbeter de fouten. Herschrijf de verbeterde woorden.
! Herhaal bovenstaande stappen telkens voor de 5 volgende woordjes tot je alle woordjes die je moet kennen hebt doorgenomen.
! Maak je eigen persoonlijke vergeet top-10 van woorden die je niet kunt onthouden. Schrijf ze op een blaadje en neem ze elke dag even door. Van zodra je een woord kent komt er een ander moeilijk woord in de plaats.
! Schrijf alle mannelijke/vrouwelijke woorden in een kolom en gebruik steeds eenzelfde kleuraanduiding.

tweede, derde en vierde leerjaar
Tip
Een plan om je spelling te studeren
! Neem het woordpakket/de spellingswoorden en lees ze zachtjes voor jezelf.
! Lees het woord, bedek het en schrijf het daarna op.
Is het goed? Ga naar het volgende woord.
Is het fout? Schrijf het op de lijst met moeilijke woorden.
! Oefen die woorden nog eens opnieuw in tot je ze allemaal juist kan schrijven.
! tip: orden je spellingswoorden volgens regelmoeilijkheid en koppel er een visuele voorstelling (tekening) aan vast. Bijvoorbeeld alle ei-woorden noteer je in een kolom en ondersteun je door een tekening van het ei-verhaal, alle au-woorden noteer je in een kolom en ondersteun je door een tekening van het au-verhaal,…

derde graad
Tip
Enkele geheugentips – HOE LEER IK HET BEST UIT HET HOOFD?
! Het helpt om ze op een rapmelodie of een ander ritme op te zeggen.
! Maak gebruik van ezelsbruggetjes. “Oost West Thuis Best”.
! Stel je bij de woorden die je moet onthouden allerlei leuke en levendige beelden/verhalen voor. Zo ga je associëren.
! Maak tijdens het studeren zelf enkele vragen. Verzamel al jouw vragen in een vragenbank. Deze kunnen je helpen om later de leerstof nog eens te herhalen.
! HERHALEN EN ONTHOUDEN gaan hand in hand. Spreid deze herhaling altijd uit over MEERDERE dagen en BLIJVEN herhalen tot je niet meer twijfelt. Beter drie keer 10 min. besteden aan geheugenwerk dan één keer een half uur.
! Gebruik steeds dezelfde kleuraanduiding voor titels, subtitels, kernwoorden,… dit ondersteunt het visueel geheugen.

eerste en tweede graad
Tip
Bespreek het boek (ter voorbereiding van het begrijpend lezen)
Met vragen kunt u uw kind helpen om een (voor)gelezen verhaal te begrijpen.
Vooraf: Bekijk eens de titel en de kaft van het boek. Bedenk en bespreek waarover het boek zou kunnen gaan. Wat weet je al over dit onderwerp?
Tijdens: Waarom neemt het hoofdpersonage deze beslissing? Wat zou jij doen in zijn/haar plaats?
Na: Kun je vertellen waar het verhaal over ging? Wat vond je van het verhaal? Waarom vond je het leuk/niet leuk…
Wie speelde er mee? Waar speelde het verhaal zich af? Wat was het probleem? Hoe werd het probleem opgelost?

derde graad
Tip
Leer op verschillende manieren
Heb je een auditief geheugen of meer een visueel geheugen? Met andere woorden kan je beter luisteren of beter kijken om leerstof op te nemen ?
! luisteren – auditief
Studeer hardop
Audioboek
Pod cast!
kijken - visueel
Schrijf neer op papier: maak gebruik van schema’s – kleuraanduidingen - mindmaps. Zo kan je de leerstof structureren en leer je het onderscheid tussen hoofd – en bijzaken. SCHEMATISEREN
Tablet
Computer

eerste graad
tip
Lees je kind elke dag voor maar draai zeker de rollen eens om
Voorlezen? Natuurlijk doe je dat als je kind nog een peuter/kleuter is. Wist je dat het belangrijk is om te blijven voorlezen, ook als je kind al zelf kan lezen? Voorlezen verbetert de woordenschat, het leesbegrip en de taalontwikkeling.
Draai de rollen ook eens om. Laat je kind aan jou voorlezen, aan broertjes/zusjes, aan poppen en knuffels. Een kind dat kan voorlezen is trots op die prestatie waardoor het gemotiveerd raakt om verder te lezen.
Reageer positief als je kind leest ook al gaat het niet vlekkeloos. Een positieve sfeer creëren rondom het lezen verhoogt eveneens de leesmotivatie!

tweede en derde graad
Tip
Leer de stof aan een ander en/of studeer samen
! Niets is beter om iets te begrijpen en te onthouden dan het uit te leggen aan een ander, bij voorkeur iemand die het onderwerp niet kent. Neem iemand uit je familie of kenniskring en leg uit wat je geleerd hebt.
! Weinig mensen weten hoe stimulerend het is om samen te studeren. Het vormt een enorme STIMULANS doordat je een ‘soulmate’ hebt.

eerste, tweede graad
Tip
De Ralphi-methode
Om het leesniveau van je kind nog gerichter te verbeteren kan je gaan lezen met de Ralphi-methode. Concreet betekent dit dat je een fragment uit het boek haalt. Aan de hand van het 4-stappenplan kan dit fragment gelezen worden.
Lees de eerste dag het fragment uit het boekje voor terwijl je kind mee volgt.
Lees de volgende dag afwisselend een zin of alinea met je kind.
De derde dag laat je jouw kind het volledige fragment luidop voorlezen terwijl jezelf mee volgt. Moeilijke woorden mag je voorzeggen om het tempo hoog te houden en het leesplezier te behouden.
De vierde dag leest je kind het volledige fragment zelfstandig en in stilte.
De andere dagen kan de rest van het boekje in stilte uitgelezen worden.

derde graad
Tip
Een tip om je Frans te studeren
! Leer met een visuele ondersteuning:
Schrijf in je woordenlijst de mannelijke woorden links, vrouwelijke rechts.
Of kleur de mannelijke woorden blauw en de vrouwelijke woorden rood.
Of oefen de woordenschat op twee verschillende plaatsen. Bijvoorbeeld: de mannelijke woorden in je slaapkamer, de vrouwelijke woorden in de gang.
Je zal je later herinneren waar het woord stond, waar jij was of welk kleur het had en dus ook het geslacht kunnen herinneren.

eerste en tweede graad
Tip
“Speel met taal”
Schrijf een verhaal met uw kind, schrijf elk een stukje van het verhaal. Of schrijf allebei een kort verhaaltje over hetzelfde onderwerp.
Laat uw kind het voorlezen, vertel erover. Als je allebei een verhaal schreef, vraag na welk verhaal hij/zij het leukste vond en waarom.
Maak een fotocollage over de vakantie, een reis, een feestje. Schrijf er korte zinnetjes bij die meer uitleg geven.
Maak een memory - spel met uw kind. Schrijf onder de plaatjes de juiste naam van het voorwerp/dier/persoon.
Speel “wie is het” met bekende/familie mensen.

derde graad
Tip
Gezond lichaam in een gezonde geest
! Eet liefst producten die veel omega 3 vetten bevatten (bv. vette vis). Deze vetten helpen je hersenen om meer informatie te onthouden. Eet veel proteïne, groenten en fruit. Verzadigde vetten en suikers (bv. Chips, frisdrank) zijn niet gezond als je moeten beginnen leren. Zorg dat je buikje goed gevuld is maar niet té vol. Een volle maag gebruikt veel zuurstof, wat ten koste gaat van de hersenen. Drink voldoende water.
! Een fit lichaam zorgt ervoor dat je niet enkel lichamelijk minder moe bent, maar ook je uithoudingsvermogen van je hersenen neemt toe!
! Slaap voldoende: slapen zorgt ervoor dat je brein een opnamestop heeft en de bestaande informatie een plekje geeft. Mensen die onvoldoende slapen, presteren minder!

tweede en derde graad
tip
Train je geheugen voortdurend
! Weet dat je geheugen een SPIER is, die moet je blijven oefenen. Lees je veel, leer bijvoorbeeld altijd de openingszin van je boek uit je hoofd, nadat je dit gelezen hebt. Altijd goed om indruk te maken en bovendien train je jouw geheugen daarmee.

eerste, tweede en derde graad
Tip
Beloon jezelf.
! Als je klaar bent met leren, beloon je jezelf! Van belang is dat je een positief gevoel overhoudt aan je studieplanning.
! Nog even dit… actieve stoffen in chocolade verbeteren je geheugen.

eerste, tweede en derde graad
Geloof in jezelf! Vertrouwen