Vosselarestraat 20, 9850 Landegem
directie.wilgennest@deinze.be
secretariaat.wilgennest@deinze.be
09 321 92 65
0498 52 89 65


Schoolraad

Samenstelling Schoolraad schooljaar 2022-2023

Voorzitter

Bart Vertenten

De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp op de agenda toe te voegen.

Schoolbestuur

Trees Van Hove

Pedagogische raad

Els Verkerken
Annelore De Waele
Karien De Vriese

Ouderraad

Bart Vertenten
Sylvie De Buck
Wendy Van Loo

Lokale gemeenschap

Katrien Van De Velde
Arne Verliefde
Wim Verstraete

Directie

Isabelle de Kriek
Philippe Soens

Secretaris

Sylvie De Buck