Vosselarestraat 20, 9850 Landegem
directie.wilgennest@deinze.be
secretariaat.wilgennest@deinze.be
09 321 92 65
0498 52 89 65


Nieuwe leerlingen

 

Je kunt je kind inschrijven op onze school:

- op de opendeurdagen;
- op de schooldagen tussen 8.45 u. en 11.50 u. en van 13.10 u. tot 16.30 u.;
- na afspraak met de directeur of het secretariaat. (0498/528965 - directie.wilgennest@deinze.be)

De inschrijving gebeurt op basis van het rijksregisternummer.

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders de afsprakennota, het schoolreglement (inclusief pedagogisch project) en volgende formulieren:
- een leerlingenfiche,
- keuzeformulier levensbeschouwing,
- GOK-formulier.